Τηλεφωνική υποστήριξη

Η τηλεφωνική υποστήριξη περιλαμβάνει ερωτήματα για την χρήση του συστήματος eaxies και ερωτήματα που αφορούν θέματα αντικειμενικών αξιών.

Πακέτο τηλεφωνικής υποστήριξης

Η τηλεφωνική υποστήριξη περιλαμβάνει:

  1. Ερωτήματα για την χρήση του συστήματος eaxies
  2. Eρωτήματα που αφορούν θέματα αντικειμενικών αξιών.

Η παραπάνω υποστήριξη παρέχεται τηλεφωνικά είτε απομακρυσμένα με την χρήση teamviewer, 9:00 – 17:00 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Η ισχύς της τηλεφωνικής υποστήριξης τερματίζεται με την λήξη της εκάστοτε συνδρομής.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση δυσλειτουργιών του συστήματος ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία χωρίς να απαιτείται η κατοχή τηλεφωνικής υποστήριξης. Στο παραπάνω δεν περιλαμβάνονται τυχόν ασυμβατότητες εκδόσεων των browsers (φυλλομετρητές).

Πολιτική Ορθής χρήσης

  1. Τα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να μπορούν να απαντηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 10 min
  2. Τα ερωτήματα δεν μπορούν να είναι περισσότερα των 50 στην χρονική διάρκεια της Συνδρομής.
  3. Σε περίπτωση σύνθετων προβλημάτων αντικειμενικών αξιών που χρήζουν περαιτέρω εργασίας εκ μέρους της εταιρείας, ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω χρέωση κατόπιν συμφωνίας με τον χρήστη.
  4. Σε κάθε περίπτωση η τηλεφωνική υποστήριξη δεν μπορεί υποκαταστήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο στις περιπτώσεις χρηστών με χαμηλή ή καμία γνώση επί θεμάτων υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Ο κάθε συνδρομητής μπορεί προαιρετικά να εκπαιδευθεί κάνοντας χρήση αντίστοιχης υπηρεσίας της εταιρείας.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Για να μπορείτε να ζητήσετε απομακρυσμένη επέμβαση τεχνικού μας θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε και να εγκαταστήστε το πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης TeamViewer.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων στο 210-3422290 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.