Χαρακτηριστικά

To eaxies.gr είναι η πλέον αξιόπιστη λύση για τον υπολογισμό Αντικειμενικών Αξιών και Κύριου Φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Υποστηρίζει και τα τρία (3) συστήματα.

ΑΠΑΑ – Αντικειμενικές Αξίες Εντός

Φύλλα Υπολογισμού ΦΥ1 – ΦΥ5

Περιλαμβάνονται όλοι οι δρόμοι και τα οικοδομικά τετράγωνα των Ακινήτων της Ελλάδας που υπόκεινται σε Αντικειμενικό προσδιορισμό. Η αναζήτηση του οικοδομικού τετραγώνου ή του δρόμου γίνεται είτε πάνω σε Ψηφιακούς χάρτες της B-logica είτε χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο το Google Maps ή το OpenStreetMap..

Επιπλέον δίνεται αναζήτηση περιοχής με βάση την Διοικητική διαίρεση της χώρας (Καλλικράτης και Καποδίστριας).

Με την επιλογή του επιθυμητού οικοδομικού τετραγώνου και αφού ο χρήστης επιλέξει τους δρόμους (πλευρές του οικοδομικού τετραγώνου) που «βλέπει» το ακίνητο προβάλλονται αυτόματα οι αντίστοιχοι συντελεστές:

 • Τιμή Ζώνης (ΤΖ)
 • Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)
 • Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ)*
 • Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ)
 • Τιμή Οικοπέδου (ΤΟ)
 • Κάλυψη Ισογείου (Κ)

* Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα όλες τις ειδικές περιπτώσεις Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου ΣΑΟ (d) και για ΣΟ Π.χ. Προϋφιστάμενοι οικισμοί του 1923, κάτω των 2.000 κατοίκων κλπ.
Συνεχώς ενημερωμένο με τις νέες περιοχές που εντάσσονται στο ΑΠΑΑ.

Μικτό Σύστημα

Φύλλα Υπολογισμού Κ1-Κ9

Με το Μικτό Σύστημα υπολογίζεται η αντικειμενική αξία των κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού ή ανήκουν σε κτίρια ειδικών κατηγοριών.

Εντοπισμός των συντελεστών Τιμής Εκκίνησης για όλες τις περιοχές στην Ελλάδα για τον υπολογισμό εντύπων Κ1-Κ9 (Μικτό).

 • Έντυπο Κ1 (Κατοικία πλην μονοκατοικίας)
 • Έντυπο Κ2 (Μονοκατοικία)
 • Έντυπο Κ3 (Επαγγελµατική Στέγη)
 • Έντυπο Κ4 (Σταθμοί Αυτοκινήτων,  Βιομηχανικά & Βιοτεχνικά Κτίρια)
 • Έντυπο Κ5 (Γεωργικά και Κτηνοτροφικά Κτίρια, Αποθήκες)
 • Έντυπο Κ6 (Ξενοδοχεία και γενικά Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια & Ευαγή Ιδρύματα)
 • Έντυπο Κ7 (Εκπαιδευτήρια)
 • Έντυπο Κ8 (Αθλητικές Εγκαταστάσεις)
 • Έντυπο Κ9 (Ειδικά Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις παραπάνω κατηγορίες)

Αγροτεμάχια

ΑΑ-ΓΗΣ

Με το ΑΑ-ΓΗΣ υπολογίζεται η αντικειμενική αξία της γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών.

Εντοπισμός των συντελεστών:

 • Αρχικής Βασικής Αξίας (ΑΒΑ),
 • Ειδικής Βασικής Αξίας (ΕΒΑ) για πρόσοψη σε επαρχιακή ή εθνική ή άλλη οδό και
 • Ειδικής Βασικής Αξίας (ΕΒΑ) για απόσταση από θάλασσα, για όλες τις περιοχές στην Ελλάδα (Σύστημα ΑΑ-Γης)

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εντύπων το σύστημα διαθέτει φόρμες εισαγωγής στοιχείων για ακίνητα (επιφάνεια, παλαιότητα, όροφος, κλπ). 

Κάθε φορά που ο χρήστης τροποποιεί δεδομένα υπολογίζεται από ο σύστημα αυτόματα η αντικειμενική αξία του ακινήτου καθώς και η Φορολογητέα αξία και κύριος φόρος ΕΝ.Φ.Ι.Α. (όλες τις περιπτώσεις: Κτίσματα – Οικόπεδα τόσο Εντός ΑΠΑΑ, όσο και Εκτός ΑΠΑΑ, Εντός σχεδίου – Αγροτεμάχια.)

Στο τέλος ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει όλα τα παραπάνω έντυπα σε απλό χαρτί Α4 (δεν χρειάζονται τα Φύλλα Υπολογισμού).

Με το eaxies μπορείτε επίσης να υπολογίζετε και να τυπώνετε τα επίσημα Φύλλα Υπολογισμού (Ε1-Ε5, Κ1-Κ9, ΑΑ-ΓΗΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Η εύρεση τετραγώνων και των αντίστοιχων συντελεστών πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσω χαρτών ή μέσω λίστας δρόμων/αριθμού οικοδομικών τετραγώνων ή με συνδυασμό τους. Με την εισαγωγή των χαρακτηριστικών του ακινήτου (επιφάνεια, όροφος, παλαιότητα, κ.λπ.) και χωρίς να γνωρίζετε κανέναν απολύτως συντελεστή, αφού το πρόγραμμα σας τους δίνει αυτόματα, μπορείτε να υπολογίσετε άμεσα την Αντικειμενική Αξία οποιουδήποτε ακινήτου.