Η Εταιρεία

Η B-logica ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αθήνα.

Η B-logica μετά από 30 και πλέον χρόνια επαγγελματικής παρουσίας στην Ελλάδα και διαθέτοντας ένα άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού, βαθιά γνώση του αντικειμένου και την κατάλληλη υποδομή, είναι σε θέση να αναλάβει οποιουδήποτε έργο πληροφορικής στους τομείς δραστηριότητας της.

Μάθετε περισσότερα στο www.blogica.gr

Διαχείρισης Νομικών Υπηρεσιών Ελληνικών Τραπεζών και Μεγάλων Εταιρειών και Οργανισμών

  • Συστήματα οργάνωσης νομικών υπηρεσιών που ενσωματώνουν λειτουργίες Workflow, GIS, document management, User Access level, καθώς και δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα.
  • Ο eΠανδέκτης αποτελεί υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη πρόταση οργάνωσης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των εργασιών των νομικών υπηρεσιών τραπεζικών ιδρυμάτων, εταιρειών και οργανισμών.
  • Οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις του λογισμικού eΠανδέκτης λειτουργούν σε δύο από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες με περισσότερους των 1.500 on-line χρήστες, τόσο  εσωτερικοί της τράπεζας όσο και εξωτερικοί συνεργάτες των τραπεζών αυτών.

Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων – Φορολογία Κεφαλαίου

  • Κορυφαία συστήματα υπολογισμού Αντικειμενικών Αξιών και Φορολογικής Διαχείρισης Ακινήτων με εφαρμογές όπως τα Εaxies.gr και το B-maps.
  • Ανάμεσα στους χρήστες συγκαταλέγεται η Α.Α.Δ.Ε. τόσο για τον υπολογισμό των ετησίων εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ που αποστέλλονται στους πολίτες, όσο και για την κάλυψη ενδοϋπηρεσιακών αναγκών της.
  • Επιπροσθέτως, τα χρησιμοποιούν όλες οι συστημικές Τράπεζες, Ελεγκτικές Εταιρείες, Εταιρείες Ακίνητης Περιουσίας, Δήμοι, Λογιστές, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μεσίτες και πλέον του 85% των Συμβολαιογράφων της χώρας.

Οργάνωσης Συμβολαιογραφείων και Συμβολαιογραφικών εταιρειών

  • Η B-logica κατέχει ηγετική θέση στο χώρο οργάνωσης Συμβολαιογραφείων και Συμβολαιογραφικών εταιρειών αφού τα προγράμματά της (B-symbolaio και B-maps) χρησιμοποιούνται ως κύριο εργαλείο από το 85% και πλέον των Συμβολαιογράφων της χώρας.
  • Το νέο module b-esoda Έσοδα-Έξοδα παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία προς τον Συμβολαιογράφο για άμεση επικοινωνία της εφαρμογής B-symbolaio IV με το MyData, απλοποιώντας στο μέγιστο βαθμό την όλη διαδικασία.

Η B-logica σε αριθμούς