Πιστοποιήσεις

Στην B-logica εφαρμόζεται ένα ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα για την Ασφάλεια και την Ποιότητα των Πληροφοριών, τόσο στην Ανάπτυξη Λογισμικού όσο και στην Συντήρηση και Υποστήριξη Εφαρμογών.

TÜV AUSTRIA HELLAS

ISO 27001:2013

Η B-logica εγκατέστησε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013. Το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα πιστοποιήθηκε από τον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria.

Δείτε το πιστοποιητικό

ISO 9001:2015

Η B-logica εγκατέστησε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα των Πληροφοριών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015. Το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα πιστοποιήθηκε από τον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria.

Δείτε το πιστοποιητικό