Συνδρομές eaxies

Η κάθε συνδρομή περιλαμβάνει τις τρέχουσες Αντικειμενικές Αξίες. Μπορείτε να επιλέξετε και αντικειμενικές αξίες παλαιοτέρων ετών.

Παρακαλούμε επιλέξτε:
  • Φυσικά Πρόσωπα, Επιτηδευματίες, Εταιρείες

    eaxies Standard

  • Δήμοι, Οργανισμοί, Τράπεζες κλπ

    eaxies Standard

1 έτος

150

Διαθέσιμοι Υπολογισμοί :

Σύνολο (€ με Φ.Π.Α.)

Αγορά

6 μήνες

99

Διαθέσιμοι Υπολογισμοί :
Σύνολο (€ με Φ.Π.Α.)

Αγορά

1 μήνας

55

Διαθέσιμοι Υπολογισμοί :
Σύνολο (€ με Φ.Π.Α.)

Αγορά

1 εβδομάδα

30

Διαθέσιμοι Υπολογισμοί :
Σύνολο (€ με Φ.Π.Α.)

Αγορά

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων στο 210-3422290 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.