Αποκτήστε έως 3 χρόνια συνδρομή στο eaxies με επιδότηση 90% από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να αποκτήσετε έως και τριετή συνδρομή στo σύστημα υπολογισμού Αντικειμενικών αξιών Ακινήτων eaxies, με επιδότηση 90% από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ». Αρκεί να κάνετε αίτηση μέσα από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματίας Πληροφοριακών Συστημάτων για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» (χρειάζονται οι κωδικοί TaxisNet) και να εγκριθεί η αίτησή σας.

Για να συμμετάσχετε θα πρέπει:

  • Να είστε ενεργοί επαγγελματίες τουλάχιστον από το 2021 μέχρι σήμερα.
  • Να είχατε το έτος 2021 τουλάχιστον ένα υπάλληλο ο οποίος να εργάστηκε το λιγότερο 21 ώρες για εσάς (0,01 ετήσιες μονάδες εργασίας).
  • Να κάνετε αίτηση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτηση στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ»

  • Το ποσό της επιδότησης για αγορές λογισμικού μέχρι 1.000€ (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται στο 90% της αξίας του, δηλαδή μέχρι 900€.
  • Η επιδότηση αφορά στην προμήθεια λογισμικού και όχι στην προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.λπ.).
  • Στην επιδότηση δεν περιλαμβάνονται συμβόλαια συντήρησης ή άλλες εργασίες πέραν της εγκατάστασης και εκπαίδευσης στα προγράμματα που θα προμηθευτείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τον παρακάτω επίσημο σύνδεσμο του προγράμματος:

Πληροφορίες για το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το Τμήμα Πωλήσεων της B-logica, τηλεφωνικά στο 210-34.22.290 (επιλογή 5) ή με e-mail στο [email protected].

Εάν ενδιαφέρεστε, σας προτρέπουμε να κάνετε άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες διότι η προθεσμία για την αίτηση λήγει στις 31/10/2022.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.